INFORMATIVNE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA INOVA

Informativne radionice u sklopu projekta INOVA-inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba održane su u Rijeci i Puli. Cilj radionica bilo je informiranje nezaposlenih osoba o mogućnostima uključivanja u projekt. Nakon selekcijskog postupka ukupno 60 osoba dobiti će mogućnost besplatnog educiranja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Slijedeće radionice održati će se u Splitu i Vukovaru.