SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA “INOVA”

23. i 24. studenog 2015 godine u Splitu je održan sastanak projektnog tima projekta “Inova”.

Sastanku su nazočili predstavnici svih partnerskih institucija: Učilišta Studium, Diopter-otvorenog učilista, Narodnog učilista, Adriatic educatia i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj sastanka projektnog tima bio je analiza provedbe projektnih aktivnosti te razrada plana nadolazećih aktivnosti kako bi se ostvarili planirani rezultati projekta. Najveći naglasak bio je na slijedećoj aktivnosti koja se odnosi na selekciju ciljne skupine te načinima selektiranja budućih polaznika programa obrazovanja koje razvija radna skupina projekta.