INOVA – inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba

Projekt: INOVA – innovative initiative for employment of long term unemployed
Ugovor broj: HR.1.1.09-0008
U Vukovaru 09. veljače 2015. godine
PREDMET: Press release

INOVA – inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba

U četvrtak 05.veljače 2015. godine u prostorijama Učilišta Studium – ustanove za obrazovanje odraslih iz Vukovara održan je kick off sastanak projekta INOVA – innovative initiative for employment of long term unemployed. Riječ je o projektu koji se provodi na području Vukovarsko-srijemske, Splitsko-dalmatinske, Istarske i Primorsko-goranske županije. Nositelj projekta je Učilište Studium iz Vukovara, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Vukovar, Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu iz Rijeke, Otvoreno učilište Diopter iz Pule i Adriatic educatio iz Splita. U projekt je u ulozi suradnika uključeno 8 hotela. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i odobren je za financiranje u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja (Faza 2)“.

Trajanje projekta je 20 mjeseci, odnosno od 20. siječnja 2015. godine do 19. rujna  2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je 215.754,65 € od čega financiranje Europske unije iznosi 92,69 %.

Opći cilj ovog projekta je doprinijeti promicanju zapošljavanja kroz pripremu i provedbu inovativnih inicijativa za zapošljavanje na lokalnoj razini i provedbe  Strategije razvoja ljudskih potencijala ( HRD ) . Specifični cilj je: Poticanje zapošljavanja  dugotrajno nezaposlenih osoba u Vukovarsko – srijemskoj , Istarskoj , Primorsko-goranskoj i Splitsko – dalmatinskoj županiji kroz primjenu inovativnih mjera za razvoj ljudskih potencijala na temelju regionalne strategije razvoja ljudskih potencijala.

Projektom će se provesti analiza potreba hotela u vezi potrebnih kompetencija zaposlenika. Na osnovu navedene analize kreirati će se adekvatni programi obrazovanja u skladu s utvrđenim potrebama nezaposlenih i poslodavaca (hotela). Nakon provedenih edukacija dugotrajno nezaposlene osobe steći će kompetencije koje zahtijevaju hoteli te će se uputiti na provedbu praktičnog dijela nastave u te hotele.

Ovaj projekt će dovesti do poboljšanja integracije dugotrajno nezaposlenih osoba u društvenom životu zajednice kroz stjecanje novih vještina , poboljšanje znanja i poticanje aktivnog uključivanja na tržište rada kroz izradu odgovarajućih programa obrazovanja u skladu s utvrđenim potrebama poslodavaca  razvijanjem tailor- made programa.

Project Manager: Ana Gale