OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

· Razlikovati glavne vrste EU fondova
· Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji
· Sudjelovati u izradi natječajne dokumentacije koristeći odgovarajuće alate
· Sudjelovati u definiranju projektnih ciljeva, rezultata i aktivnosti
· Sudjelovati u popunjavanju prijave projekta kroz aplikacijske obrasce
· Sudjelovati u priprema projektnih izvještaja i provedbi projekta
· Primijeniti osnova zaštite na radu

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanjaza poslove suradnik za izradu i provedbu EU projekata mogu se upisati osobe koje.

· Imaju završenu minimalno srednju školu

Jedinice lokalne samouprave, njihove pravne osobe i poduzetnici će svoje izvore financiranja morati osigurati putem projektnih prijava, što dosad nije bio slučaj. Zbog izuzetno malog broja ljudi koji trenutno imaju kompetencije za prijavu i implementaciju projekata, oni svi su zaposleni na projektima koje vode, a nove projekte tek treba samostalno osmišljavati, prijavljivati te implementirati. Stoga postoji velika potražnja za osobama, odnosno znanjima, vještinama te pripadajućom samostalnosti i odgovornosti, koje će osigurati ovo usavršavanje, bilo da je riječ o već zaposlenim  djelatnicima ili o nezaposlenim osobama.

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove voditelja/ice za izradu i provedbu EU projekata mogu se upisati osobe koje:

  • Imaju stečenu minimalno višu stručnu spremu/prvostupnik

 

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

  • Analizirati i izraditi kompletnu natječajnu dokumentaciju koristeći odgovarajuće alate za pripremu projekta
  • Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti
  • Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima
  • Identificirati sve projektne troškove, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta
  • Upravljati  projektom u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora
  • Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave
  • Provesti postupak evaluacije projekta, te , izraditi završno izvješće
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od opasnosti na radnom mjestu i pružanja prve pomoći.