OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Uvjeti upisa:

 • Završena srednja škola iz područja strojarstva ili elektrotehnike,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane.

 • Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije.

 • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu.

 • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu.

 • Nadzirati rad elektrane putem Interneta.

 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove  pri zastoju rada elektrane.

 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

Uvjeti upisa:

 • Završena srednja škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Poznavanje osnova računalstva.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaje, opremu i alate te objasniti njihove funkcije.

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima.

 • Čitati tehnički crtež i izraditi tehnološku dokumentaciju jednostavnijih izradaka.

 • Izraditi i primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima.

 • Izraditi izradak prema napisanom programu na CNC strojevima.

 • Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške.

 • Pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka.

 • Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način.

 • Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za autogeno zavarivanje-rezanje.

 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.

 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije.

 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.

 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).

 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.

 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG-MAG postupkom.

 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.

 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije.

 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.

 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).

 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.

 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za ručno elektrolučno zavarivanje-REL.

 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.

 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije,

 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.

 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).

 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.

 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje TIG postupkom.

 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.

 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije.

 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.

 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).

 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.

 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Uvjeti upisa:

 • Završena srednja škola iz područja strojarstva ili elektrotehnike,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji.

 • Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava.

 • Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije.

 • Puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava.

 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava.

 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· razlikovati vrste, konstrukcije i namjenu ALU i PVC profila, okova i pripadajućih elemenata,
· pripremiti alate, pribor i strojeve za izradu ALU i PVC stolarije
· koristiti strojeve i alate za poslove izrade ALU i PVC stolarije na ispravan način,
· izraditi i montirati ALU i PVC stolariju, temeljem utvrđene procedure i dobivenih uputa,
· odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način.
· primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova izrade i montaže ALU i PVC stolarije može se upisati osoba koja ima navršenih 18 godina i:

· Završenu najmanje osnovnu školu
· Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rada na stroju