OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za uzgajivača/icu povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,

 • navršenih 15 godina života,

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača/ice povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Formirati odgovarajući zatvoreni prostor (staklenik ili plastenik) sa svim potrebnim sastavnicama na ispravan način.

 • Pripremiti zemljište za podizanje nasada pojedinih kultura povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju i održavanju, berbi, transportu, skladištenju i pakiranju povrća, voća i cvijeća.

 • Planirati troškove uzgoja i plasman proizvoda na tržište.

 • Koristiti alate, manje strojeve i sredstva pri uzgoju pojedinih kultura  na ispravan i siguran način.

 • Prepoznati i suzbijati bolesti, nametnike te korov koji su karakteristični za pojedine kulture povrća, voća i cvijeća.

 • Primijeniti pravila zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima uzgoja povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za poslove ekološkog  proizvođača/ice povrća, voća i aromatičnog bilja može se upisati osoba koja:

 • ima završenu srednju školu,

 • ima navršenih 17 godina života ,

 • ima liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Odabrati i koristiti ekološke metode za uzgoj povrća, voća i aromatičnog bilja

 • Koristiti zaštitna sredstva dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

 • Primijeniti pravilnu ekološku agrotehniku (obrada tla, gnojidba) i pomotehničke mjere (rezidba i razmnožavanja)

 • Odabrati pravilan termin berbe povrća, voća i aromatičnog bilja

 • Primijeniti pravilne postupke sušenja i destilacije aromatičnog bilja

 • Primijeniti tehnike pravilnog skladištenja povrća, voća i aromatičnog bilja

 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć.

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za proizvođača/icu ratarskih kultura može se  upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu

 • 18 godina života

 • liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova

 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • provesti pripreme za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura,

 • izvršiti sjetvu i sadnju u najpovoljnijim vremenskim uvjetima,

 • uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu ekoloških i agrotehničkih mjera,

 • provesti postupke berbe uroda ratarskih kultura, kao i skladištenja na ispravan način,

 • rukovati uređajima, alatima i strojevima koji se koriste u ratarstvu na siguran način,

 • prepoznati bolesti poljoprivrednih kultura i štetnike-nametnike u ratarstvu te primijeniti osnovne mjere zaštite od njih,

 • primijeniti mjere zaštite na radu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života.

Polaznik po završetku programa može:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće pripreme, obrade i sušenja domaće kobasice i kulena po tradicionalnoj autohtonoj recepturi kraja u kojem se provodi osposobljavanje.

 • Primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene u radu.

 • Usvojiti teorijska znanja o sirovinama za proizvodnju mesnih prerađevina ( meso, začini i mirodije, aditivi, ovici…).

 • Provoditi mjere  zaštite na radu u proizvodnji domaćih šunki.

 • Provoditi mjere  zaštite od požara.

 • Pružiti neophodnu prvu pomoć ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života.

Polaznik po završetku programa može:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće u pripremi potrebnih sirovina za proizvodnju i proizvodnji autohtonih alkoholnih i aromatiziranih pića po tradicionalnim  recepturama uz primjenu suvremenih metoda zaštite i higijene u radu.

 • Provoditi mjere  zaštite na radu.

 • Provoditi mjere  zaštite od požara.

 • Pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Sanitarna iskaznica.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka prema njihovim osnovnim karakteristikama.

 • Prepoznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja.

 • Razlikovati građu biljke i znati princip prehrane biljke.

 • Razlikovati  kemijske sastavnice aromatičnog i začinskog bilja i aktivne tvari.

 • Primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.

 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hraniva i obogaćivati tlo.

 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja.

 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.

 • Odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja.

 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja.

 • Odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke.

 • Primijeniti odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala.

 • Primijeniti postupak provođenja pojedinog načina dobivanja eteričnog ulja.

 • Primijeniti odgovarajuće provođenje postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja.

 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja.

 • Provoditi postupak dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata.

 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata.

 • Provoditi odgovarajući postupak ekstrakcije.

 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata.

 • Koristiti zaštitnu opremu  i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja.

 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog  i začinskog bilja.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Polaznici ne smiju biti alergični na ubod pčele.

Polaznik po završetku programa može:

 • Prepoznati i razlikovati anatomiju i fiziologiju pčele te osobine pčelinje zajednice.

 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju pčela, proizvodnji i preradi meda i pčelinjih proizvoda.

 • Proizvoditi pčelinje proizvode te ih ispravno čuvati i skladištiti.

 • Razlikovati najvažnije medonosno bilje i pčelinju pašu.

 • Upotrebljavati pčelarske alate i opremu na pravilan i siguran način.

 • Ustanoviti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te primijeniti mjere zaštite.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima pčelarstva.

 • Planirati troškove  i plasman proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste i dijelove motorne kosilice te opisati njihove funkcije.
· Pregledati i pripremiti kosilicu za rad te rukovati motornom kosilicom na pravilan način.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja motorne kosilice te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

· Razlikovati vrste i dijelove trimera te opisati njihove funkcije.
· Pregledati i pripremiti trimer za rad i rukovati trimerom na pravilan način.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja trimera te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja trimerom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja trimerom.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste i dijelove prskalice te opisati njihove funkcije
· Pregledatiprskalicu prije početka rada
· Pripremiti pravilan omjer kemijskih preparata i pesticida te provesti adekvatnu zaštitu bilja od štetnika životinjskog i biljnog porijekla.
· Pripremiti prskalicu za rad i rukovati prskalicom napravilannačin.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja prskalice te pravilno čitati dokumentacijuproizvođača
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovateljaprskalicomu poljoprivredi mogu se upisati polaznici koji:

· imaju završenu najmanje osnovnu školu,
· navršenih 18 godina života,
· liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za poslove rukovatelja prskalicom za poljoprivredu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste, dijelove i sklopove traktora i radnih priključaka te opisati njihove funkcije.
· Pregledati i pripremiti traktor i radne priključke za rad.
· Rukovati traktorom na pravilan način.
· Razlikovati, odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti radnje koja se obavlja traktorom u određenom vremenskom razdoblju i dospijevanju poljoprivredne kulture i/ili prilikom obavljanja transportnog posla.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja traktora i radnih priključaka te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima mogu se upisati polaznici koji imaju:

· završenu najmanje osnovnu školu,
· navršenih 18 godina života,
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za ove poslove te posjeduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti higijenske mjere u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda.
· Razlikovati građu i sastav mesa, te odabrati i koristiti kvalitetno meso i začine za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda.
· Razlikovati i koristiti strojeve, alate i pribor za rezanje, iskoštavanje, mljevenje i miješanje mesa, te punjenje ovitaka nadjevom.
· Prikazati proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda – kobasica, kulen, šunka, krvavica, slanina, mast i čvarci
· Primijeniti načine konzerviranja i skladištenja tradicionalnih mesnih proizvoda te njihov plasman za tržište.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda može se upisati osoba koja ima:

· završenu najmanje osnovnu školu,
· navršenih 18 godina života,
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati građu i fenološki ciklus voćaka te ekološke uvjete za uzgoj voća,
· Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi voća,
· Koristiti alate i sredstva za poslove voćara na siguran način,
· Prepoznati i suzbijati bolesti voćaka,
· Prepoznati svojstva i kvalitetu voća te proizvoda od voća na osnovu boje, mirisa i okusa,
· Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište,
· Primijeniti mjere zaštite na radu, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara mogu se upisati osobe sa najmanje:

· završenom osnovnom školom
· navršenih 18 godina
· liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voćara.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati, koristiti i održavati alate, strojeve, uređaje i opremu za pripremu pekarskih proizvoda;
· Odabrati i pripremiti osnovne sastojke i dodatke za pripremu pekarskih proizvoda;
· Pripremiti i zgotoviti ukusne i zdrave vrste običnog i specijalnog kruha i peciva;
· Provoditi ispravno izlaganje, čuvanje i ambalažiranje proizvoda;
· Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način, pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora;
· Prepoznati izvore zagađenja, načine širenja bolesti i provoditi mjere njihovog sprečavanja, te pravilno i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpadnih tvari;
· Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Uvjeti za upis:

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekara mogu upisati osobe koje imaju:

· minimalno završenu osnovnu školu i
· 18 godina života, te
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Pripremiti kombajn za siguran i pravilan rad
· Prilagoditi kombajn za rad prema vrsti poljoprivredne kulture
· Izvesti berbu i vršidbu kukuruza, žetvu žitarica, uljarica i mahunarki, te vađenje krumpira i šećerne repe uz minimalne gubitke
· Provoditi osnovne mjere održavanja kombajna
· Primijeniti mjere zaštite na radu, pružati osnovnu prvu pomoć i koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja kombajnom može se upisati osoba koja ima:

· završenu osnovnu školu
· navršenih 18 godina
· vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja kombajnom