OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Program je usklađen s potrebama tržišta rada i mogućnostima zaposlenja u sektoru šumarstva, prerade i obrade drva.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Pripremiti materijal i podlogu za izvođenje parketarskih radova
· Rukovati alatima, strojevima i pomagalima u obradi i ugradnji parketarskih proizvoda te održavanje istih na pravilan i siguran način
· Izvoditi jednostavne parketarske radove
· Provesti završnu obradu parketnih podova i sigurno zbrinjavanje otpada
· Primijeniti pravila osobne zaštite i zaštite na radu

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju parketara mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove parketara.

UVJET

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja motornom pilom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Pripremiti motoru pilu za pravilan i siguran rad
  • Razlikovati alate i sredstva koja se koriste pri radu na motornoj pili
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuv, zaštite od požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu anja motorne pile
  • Primijeniti mjere zaštite na radu
  • Koristiti pravilno komande motorne pile
  • Razlikovati vrste motornih pila
  • Sigurno korištenje osnovnih sredstava za zaustavljanje krvarenja i drugih oblika neophodne prve pomoći na mjestu događaja