OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

UVJETI

Završena osnovna škola, navršenih 15 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača/ice gornjišta obuće.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

• Razlikovati materijale te ih pravilno primijeniti pri izradi gornjišta obuće
• Rukovati šivaćim strojevima i priborom za šivanje na stručan i siguran način
• Izvoditi pravilno postupke krojenja i šivanja gornjišta obuće
• Primijeniti mjere zaštite na radu te pružiti prvu pomoć u slučaju ozljeda

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati, odabrati i koristiti materijale potrebne za poslova šivača donjišta obuće
· Koristiti i održavati alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način
· Pripremiti i provoditi postupke šivanja donjišta obuće
· Provoditi postupak spajanja gornjišta i donjišta obuće na ispravan način
· Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis u program:

U program osposobljavanja za poslove šivača donjišta obuće mogu se upisati osobe s najmanje:

· završenom osnovnom školom
· navršenih 18 godina
· liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača donjišta obuće

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Koristiti šivaći stroj i krojački pribor te pribor za šivanje na ispravan način
· Razlikovati i odabrati odgovarajuće materijale za krojenje i šivanje
· Izmjeriti krojačkim metrom glavne i pomoćne mjere
· Izvaditi i koristiti kroj iz krojnog arka
· Izraditi jednostavne odjevne predmete (suknju, hlače, bluzu)
· Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju šivač odjeće može se upisati osoba koja ima :

· završenu osnovnu školu
· navršenih 18 godina
· liječničko uvjerenje liječnika medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju šivač odjeće