OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Prepoznati djelokrug rada.

 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.

 • Primjenjivati zaštitne mjere.

 • Primjenjivati pravila zaštite na radu.

 • Odabrati namirnice za izradu jednostavnijih slastica.

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće  pripremnih i pomoćnih poslova za pripremu jednostavnih slastica i toplih napitaka.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Prepoznati djelokrug rada.

 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.

 • Primjenjivati zaštitne mjere.

 • Primjenjivati pravila zaštite na radu.

 • Odabrati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima.

 • Pomagati u pripremi i gotovljenju jednostavnih jela i priloga.

Uvjeti upisa:

 • prethodno završenu osnovnu školu,

 • najmanje 18 godina starosti,

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova konobara.

Polaznik po završetku programa može:

 • Prepoznati djelokrug rada.

 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.

 • Primjenjivati zaštitne mjere.

 • Primjenjivati pravila zaštite na radu.

 • Postaviti i pospremiti stol.

 • Pravilno dočekati i prihvatiti goste.

 • Pravilno posluživati jednostavna jela te pića i napitke.

 • Pomagati konobaru pri posluživanju glavnih obroka.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.

 • Odabrati i pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastičarskih proizvoda.

 • Koristiti i pravilno održavati slastičarski pribor, aparate i uređaje.

 • Razlikovati i pripremiti jednostavnije slastice te pomagati pri pripremi i gotovljenju  složenijih slastica.

 • Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima.

 • Pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju složenijih jela.

 • Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnijih jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.).

 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere.

 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa:

 • Završena srednja škola,

 • Sanitarna iskaznica,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Izvršiti potrebne pripremne radove za uredno poslovanje bara prema osnovnim pravilima struke.

 • Razlikovati i odabrati namirnice u baru za pripremu barskih mješavina.

 • Razlikovati i primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina.

 • Pripremiti, dekorirati i poslužiti barske mješavine.

 • Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način te pravilno koristiti barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina.

 • Održavati osobnu higijenu, higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru.

 • Komunicirati s gostom u skladu s pravilima poslovnog bontona.

 • Izračunati troškove konzumacije i primijeniti različite načine naplaćivanja.

Polaznik po završetku programa može:

· Racionalno upotrebljavati materijale i energiju.
· Pravilno se služiti receptima.
· Odabrati živežne namirnice po kvaliteti i sastavu za pripremu tijesta i pizze.
· Napraviti različite vrste pizza.
· Izložiti i poslužiti pizzu.
· Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora.
· Primjenjivati zaštitne mjere.

Uvjeti za upis:

· Završena osnovna škola,
· Najmanje 18 godina života,
· Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

· Odrediti smisao i važnost wellnessa u turističkoj ponudi.
· Usvojiti prehrambene potrebe wellness gostiju kao bitnu pratnju wellness tretmana i zaokruživanje uspješnosti cijelog wellness odmora.
· Pravilno koristiti namirnice koje su primjerene za wellness prehranu, te njihovo naručivanje i obradu.
· Preporučiti, pripremiti i prezentirati wellness obrok primjeren zahtjevima i potrebama gosta u cilju uspješnosti cijelog wellness tretmana.
· Prepoznati prehrambene potrebe osoba sa određenim prehrambenim i zdravstvenim potrebama.
· Pripremati jela sa organskim namirnicama, makrobiotičku i vegetarijansku prehranu po načelima dijetetike i nutricionizma.
· Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima kuhara wellness i dijetalne prehrane

Uvjeti za upis:

· Završena srednja škola za kuhara,
· Sanitarna iskaznica,
· Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove sobarice/a može se upisati osoba koja ima:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.
 •  

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
 • Odabrati i koristiti sredstva za čišćenje, prikladnu zaštitnu odjeću i opremu, te alat i pribor
 • Rukovati aparatima i uređajima za čišćenje na siguran način
 • Pospremati i održavati čistoću sobe, kupaonice i ostalog smještajnog odjela hotela
 • Zamjenjivati posteljno rublje i namještati krevete
 • Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada sobarice
 • Primijeniti mjere zaštite na radu

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
· Razlikovati namirnice, začine i mirodije za pripremu bureka i pizza te razlikovati njihove karakteristike
· Koristiti ugostiteljske uređaje, sredstva i pribor na pravilan način
· Razlikovati vrste tijesta i dodatke za izradu bureka i pizza
· Izraditi različite vrste pizza i bureka prema recepturama
· Komunicirati s osobljem na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 17 godina starosti
· odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
· Razlikovati, odabrati i pripremiti namirnice, začine i mirodije za pripremu jela
· Koristiti ugostiteljske uređaje, opremu, sredstva i pribor na pravilan i siguran način
· Ispeći različite vrste jela na roštilju, ražnju, pećnici, peki i krušnoj peći
· Komunicirati s osobljem na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 17 godina starosti
· odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 18 godina starosti
· odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju konobar.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
· Odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i opremu
· Odabrati i postaviti pribor za posluživanje na stol
· Odabrati i pripremiti za posluživanje pića i napitke prema normativima
· Primijeniti odgovarajuće postupke u posluživanju pića, napitaka i jednostavnijih obroka
· Rukovati poslužnim priborom te pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
· Komunicirati s gostima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona

Sadržaji koje će polaznici slušati tijekom usavršavanja biti će nadogradnja u odnosu na dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje, a neki poznati sadržaji obradit će se na višoj razini ili pomoću nekih drugih tehnoloških postupaka.

Završetkom ovog programa polazniku je pružena mogućnost veće zapošljivosti, a time i konkurentnosti na tržištu rada, s obzirom na dobivene kompetencije.

Poslodavci iz područja hotelijerstva i ugostiteljstva zadovoljit će svoje potrebe za djelatnicima s izrazito razvijenim kompetencijama iz područja nacionalnog kuharstva, ali i osnova poduzetništva kako bi se mogli uspješno nositi s visokim zahtjevima hotelskih uprava za novim trendovima u gastronomiji koja se nalazi pred izazovima racionalizacije troškova, povećanja dobiti i podizanja kvalitete usluga.

Uvjeti za upis:

· završena srednja škola u zanimanju kuhar ili turističko-hotelijerski komercijalist,
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara– specijalista,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Prepoznati mjesto i važnost hrvatske nacionalne gastronomije u ukupnoj turističkoj ponudi i prepoznati povijesne utjecaje različitih gastronomija na hrvatska nacionalna jela
· Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke prigotovljavanja nacionalnih jela, koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava
· Pripremiti, zgotoviti, prezentirati i poslužiti autentična jela pojedinog kraja RH uvažavajući suvremene trendove u prehrani
· Organizirati i voditi cjelokupni proces rada te administraciju u suvremenoj kuhinji,
· Prepoznati važnost i ulogu modernog poduzetništva u sektoru turizma i ugostiteljstva te mogućnosti pokretanja vlastitog poduzetništva
· Koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva i pripreme jela u komunikaciji na stranom jeziku;
· Prepoznati izvore opasnosti pri radu u cilju sprečavanja povreda i osiguranja zaštite na radu te koristiti osobna zaštitna sredstva.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Izdvojiti i objasniti osnove turizma i turističkog tržišta.
· Razlikovati elemente komunikacijskog procesa te koristiti metode uspješnog komuniciranja kao i vještine verbalne i neverbalne komunikacije.
· Odabrati i primijeniti prezentacijske, interpretatorske i pripovjedačke vještine u turističkoj interpretaciji.
· Komunicirati na primjeren način s različitim grupama uvažavajući njihove kulturološko-vrijednosne specifičnosti i socio-demografska obilježja (dobne skupine: djeca, umirovljenici..).
· Pružiti/prenijeti pamtljivu i atraktivnu interpretaciju Muzeja Vučedolske kulture.

· Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova turističkog interpretatora mogu se upisati:

· osobe sa završenom srednjom školom smjer hotelijersko-turistički tehničar / hotelijersko turistički komercijalist,
· osobe sa završenom srednjom školom (četverogodišnjeg trajanja) koje imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča za Vukovarsko – srijemsku i/ili Osječko – baranjsku županiju,
· osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručnim studijem (stručni prvostupnik/prvostupnica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
· osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (magistar/magistra) ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem (stručni specijalist/specijalistica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
· apsolventi i studenti na zadnjoj godini sveučilišnih/stručnih/preddiplomskih i diplomskih ili integriranih i diplomskih te specijalističkih diplomskih stručnih studija humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
· s obveznim poznavanjem najmanje jednog stranog jezika,
· liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova