“EKO JE FORA”

Započeo je novi EU projekt pod nazivom “Eko je fora”, čiji je prvi kick off sastanak održan 08. prosinca u Zagrebu. Na sastanku su prisustvovali svi partneri na projektu i t...
Read More