PROJEKT
INTERREG – Hrvatska – Srbija 2014-2020. / COMMON

Common – Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs (Razvoj poslovnog okruženja kroz obrazovanje radne snage u skladu s potrebama tržišta)

Nositelj projekta:  VURA d.o.o.

Partneri:     

 • Učilište Studium iz Vukovara
 • Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu iz Novog Sada

Ukupna vrijednost projekta – 603.660,93 EUR

Sufinanciranje: 85%

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije iz programa Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

Cilj projekta: utjecanje na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji kroz rješavanje uočenog problema nedostatnih vještina i specifičnih znanja radnika.

Projekt se temelji na suradnji dionika na tržištu rada, odnosno poslovnih subjekata, pružatelja edukacijskih usluga te radnika (i zaposlenih i nezaposlenih osoba) te njihove međusobne koordinacije u razvoju znanja i vještina radnika prema stvarnim potrebama tržišta rada.

Kroz projekt će biti istraženi problemi regionalnog prekograničnog tržišta vezani uz obrazovanje i usavršavanje radne snage, razvijeni programi obrazovanja, a VURA će na temelju tih rezultata izraditi platformu za razmjenu informacija kao model poboljšanja tržišta rada u regiji. Platforma će služiti diseminaciji informacija o mogućnostima educiranja, potreba poslodavaca za znanjima i radnicima te međusobne komunikacije svih dionika u regiji.

Ključna ciljna skupina su stalno nezaposlene osobe, kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim trenutnim stečenim kompetencijama ne zadovoljavaju potražnju tržišta.

 Aktivnosti:

 • Analiza tržišta rada,
 • Razvoj i provođenje edukacijskih programa, temeljenih na analizi tržišta rada
 • Stvaranje mrežne platforme i mobilne aplikacije,
 • Studijsko putovanje radi upoznavanja naprednih modela rada s mladim nezaposlenim osobama

Održavanje radionica:

 • motivacije,
 • poslovnih vještina,
 • osobnih vještina,
 • savjetovanja u razvoju karijere,

Organiziranje događanja:

 • Poslovnog foruma,
 • Okruglog stola,
 • Izrada promotivnih materijala, video materijala, reklama, stvaranje Facebook i Instagram profila projekta.

Odricanje od odgovornosti:Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije