Agroturistički tehničar

Free

No student enrolled

Cilj:

Osposobiti polaznike za kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja). Uz to, značajno je osposobiti polaznike za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načine pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivnija vrsta turizma i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.  Ovaj  je  obrazovni  program koncipiran tako da ujedinjuje područje ekopoljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma, te tako daje novi profil za rad u seoskom  turizmu.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • osigurati uvjete za ekološki uzgoj povrća, voćaka, vinove loze, žitarica ne narušavajući prirodnu ravnotežu okoliša
 • uzgojiti domaće životinje, njegovati ih te upoznati načine proizvodnje mesa, mlijeka, jaja
 • hortikulturno urediti gospodarstvo ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima te održavati uređene površine
 • koristiti različite načine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje
 • urediti i održavati interijer i okoliš ugostiteljskog objekta i cijelog gospodarstva
 • osmisliti zanimljive sadržaje rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi
 • usvojiti znanje o povijesti i tradiciji ruralnog prostora, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme
 • prezentirati i promicati različite ponude i sadržaje
 • stvaranje vještina u obavljanju pojedinih radnji u različitim granama bilinogojstva i stočarstva
 •  ekološka proizvodnja hrane
 •  upoznati organizaciju, strukturu i tehniku rada suvremene ugostiteljske kuhinje
 • upoznati usklađenost poslova iz područja pripravljanja, prigotovljavanja i posluživanja jela te osposobiti se za pripravljanje, prigotavljanje i serviranje jela
 • stjecanje navika u održavanju osobne, radne i kolektivne higijene
 • samozaštita i zaštita radne sredine
 • savladavanje tehnika rada s kuhinjskim strojevima, uređajima i alatom
 • postupno osposobljavanje za pripravljanje, prigotavljanje i posluživanje-izdavanje svih vrsta jela predviđene ovim programom
 • usvojiti principe gospodarenja u procesu nabave, pripravljanja, prigotavljanja i nuđenja jela
 • usvojiti principe racionalnog gospodarenja u procesu nabave, pripravljanja i prigotavljanja jela.

Uvjeti upisa i potrebni dokumenti

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AGROTURISTIČKI/KA TEHNIČAR/KA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje AGROTURISTIČKI TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty