Armirač

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 15 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Pripremiti materijal, alat i strojeve potrebne za armiračke radove.
  • Koristiti manualne vještine za mjerenje, obilježavanje, rezanje i savijanje jednostavnijih oblika armatura.
  • Racionalno koristiti građevinske materijale.
  • Sigurno se kretati na gradilištu, upotrebljavati zaštitna sredstva pri radu.
  • Priprema materijal za armiranje nosivih elemenata i konstrukcija.
Curriculum is empty