Betonirac

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 15 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Koristiti materijale, alate i strojeve koji se koriste u poslovima betoniranja.
  • Prepoznati materijale koji se koriste pri izvedbi betonskih elemenata kao i tehnologiju izvođenja.
  • Razlikuje načine ugradnje svježeg betona.
  • Razlikuje AB vertikalne i horizontalne nosive elemente.
  • Propisno vršiti sortiranje i odlaganje građevinskih otpadaka kod svog rada.
  • Postupati u skladu s propisima o zaštiti na radu.
Curriculum is empty