Dadilja

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

 • Završena najmanje trogodišnja srednja škola,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života.
 • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke.
 • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način.
 • Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta.
 • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta.
 • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi.
 • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete.
 • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Curriculum is empty