Dentalni tehničar

Free

No student enrolled

Obrazovanje dentalnog tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Cilj je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog tehničara.

Svrha strukovnog dijela nastavnog programa postiže se ostvarivanjem sljedećih zadaća:

· usvajanje znanja i vještina koje osposobljavaju polaznika za samostalnu izradu fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija (stalnih i pomoćnih nadomjestaka).

· osposobiti polaznike za timski rad s liječnikom stomatologom radi očuvanja zdravlja

· upoznati i osposobiti polaznika za rukovanje različitim zubotehničkim instrumentima i aparatima u zubotehničkom laboratoriju

· upoznati vrste i sastav te svojstva gradivnih i pomoćnih dentalnih materijala te njihovog ponašanja tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova

· razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost

· upoznati polaznike s općim i specijalnim sadržajima zaštite na radu

· upoznati i osposobiti polaznika za siguran i higijenski zaštićen način rada

· razviti kod polaznika smisao za estetiku

Strukovno-teorijski sadržaji upoznaju polaznika:

· s građom i funkcijom stomatološkog sustava te s posljedicama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka živčanih jedinica

· s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova te tehnološkom izradbom radova kao terapijskog sredstva

· s vrstama zubotehničkih materijala i tehnološkim procesima pri primjeni

Vježbe omogućuju polazniku:

· usvojiti i steći vještine za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka a ostvariti ih u zubotehničkom laboratoriju

· osposobiti za rukovanje različitim aparatima i instrumentima

· upoznati s timskim radom s liječnikom stomatologom te profesionalnim radom i djelovanjem u području stomatologije

Uvjeti za upis:

U program izobrazbe za zanimanje dentalni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog tehničara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog tehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty