Drvodjelski/a tehničar/ka dizajner/ica

Free

No student enrolled

Cilj obrazovanja:

Pripremiti polaznike za samostalno obavljanje i sudjelovanje u oblikovanju, projektiranju i konstruiranju proizvoda od drva i drvnih materijala te opremanju interijera. Također i sudjelovanje u poslovima planiranja, organizaciji, nabavi, proizvodnji i prodaji proizvoda od drva i drvnih materijala, programira i upravlja radom CNC strojeva, rukovodi skupinom ljudi.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

· Analiza svojstava namještaja i potreba korisnika (kupaca)
· Analiza varijanti rješenja namještaja i odabir optimalnog rješenja
· Analiza elemenata prostora i potrebe korisnika
· Analiza varijanti opremanja prostora i odabir optimalnog rješenja
· Planiranje potreba materijala
· Planiranje tijeka proizvodnje
· Planiranje i analiza troškova
· Provjera ispravnosti alata i opreme
· Priprema CNC stroja za rad
· Opskrba radnog mjesta potrebnim rasursima
· Priprema prodajnog prostora/salona za stranke
· Oblikovanje i projektiranje proizvoda
· Prezentirati namještaj
· Konstrukcijska razrada namještaja
· Oprema prostora
· Prezentacija rješenja opremanja prostora
· Modeliranje namještaja i prostora uz primjenu računala
· Izradba tehjničke dokumentacije
· Izradba tehnološke dokumentacije
· Programiranje rada CNC strojeva zaobradu drva
· Odrada drva i drvnih materijala uz primjenu CNC tehnologije
· Praćenje i obrada radnih naloga
· Vođenje skladišne dokumentacije
· Pisanje izvještaja
· Vođenje evidencije
· Arhiviranje i čuvanje dokumentacije
· Prezentacija asortimana proizvoda
· Izradba komercijalnog upita
· Izradba komercijalne ponude
· Izradba računa za prodanu robu ili uslugu
· Organizacija isporuke
· Poslovna komunikacija s kupcima
· Rad u timu
· Ulazna kontrola kvalitete
· Kontrola kvalitete u proizvodnom procesu
· Kontrola gotovog proizvoda
· Postupanje s nesukladnim proizvodima
· Primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara
· Postupanje s ambalažom i opasnim otpadom

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje DRVODJELSKI TEHNIČAR DIZAJNER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje drvodjelski tehničar dizajner polaznik mora imati završenu srednju školu.

Polaznik treba imati opću tjelesnu sposobnost, dobru spretnost ruku, otpornost na alergiju, te neosjetljivost na buku i vibraciju, dobar vid, opip, te iz tog razloga je potrebno donijeti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova drvodjelskog tehničara dizajnera.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty