Ekološki proizvođač/ica povrća, voća i aromatičnog bilja

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za poslove ekološkog  proizvođača/ice povrća, voća i aromatičnog bilja može se upisati osoba koja:

 • ima završenu srednju školu,
 • ima navršenih 17 godina života ,
 • ima liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Odabrati i koristiti ekološke metode za uzgoj povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Koristiti zaštitna sredstva dozvoljena u ekološkoj proizvodnji
 • Primijeniti pravilnu ekološku agrotehniku (obrada tla, gnojidba) i pomotehničke mjere (rezidba i razmnožavanja)
 • Odabrati pravilan termin berbe povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Primijeniti pravilne postupke sušenja i destilacije aromatičnog bilja
 • Primijeniti tehnike pravilnog skladištenja povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć.
Curriculum is empty