Engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Free

No student enrolled

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Program učenja engleskog jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. Zajednički europski referentni okvir za jezike jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici programa moraju razviti na pojedinom stupnju te jezične strukture kojima bi se trebalo služiti kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

Izvođenje programa učenja engleskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa engleskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja ( početnike) mora biti:

  • Za stupanj A1 – 140 ne manji od nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj A2 – 280 ne manji od nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj B1 – 560 ne manji od nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
  • Za stupanj B2 – 700 ne manji od nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj C1 – 980 ne manji od nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
  • Za stupanj C2 – 1.120 ne manji od nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika tečaja te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Curriculum is empty