Francuski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Free

No student enrolled

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa učenja francuskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa francuskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja ( početnike) mora biti:

  • Za stupanj A1 – ne manji od 140 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj A2 – ne manji od 280 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj B1 – ne manji od 560 nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
  • Za stupanj B2 – ne manji od 700 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj C1 – ne manji od 980 nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
  • Za stupanj C2 – ne manji od 120 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Curriculum is empty