Frizer

Free

No student enrolled

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / kompetencije:

· poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest
· naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca
· naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
· poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
· steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova
· osposobiti se za matematičko i tehničko rješavanje problema iz strukovnog područja
· svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa
· razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku
· naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu
· razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FRIZER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova FRIZERA.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje FRIZER polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova FRIZERA.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty