Gerontodomaćica

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
  • Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
  • Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
  • Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
  • Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.
Curriculum is empty