Građevinski tehničar

Free

No student enrolled

Cilj obrazovanja:

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Stručne kompetencije polaznika:

· informatički pismen
· služi se računalnim programima za izradu nacrta
· sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
· poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
· posjeduje znanja o građevinarstvu
· posjeduje znanja i vještine izrade nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
· poznaje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
· poznaje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
· poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
· poznaje građevine
· poznaje građevinsku mehanizaciju
· poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise
· poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
· poznaje način obračuna troškova građenja
· poznaje karakteristika gradilišta
· poznaje okruženja
· posjeduje znanja i vještine izrade nacrta cesta i željeznica
· poznaje tunele i mostove
· razumije prirodne pojave vezane za vodu
· posjeduje znanja iz hidrologije
· razumije uzroke i posljedice zagađenja hidrosfere
· odgovoran prema okolišu
· poznaje proračune osnovnih hidrauličkih veličina
· poznaje proračune hidrotehničkih sustava i objekata
· poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije
· poznaje metode za ispitivanje građevnih materijala
· vješt u izražavanju pomoću tehničkog crteža
· koristi tehnički načina razmišljanja
· kreativan i samostalan
· odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
· zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru
· posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje građevinski tehničar može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposbnosti polaznika za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje građevinski tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

 

Curriculum is empty