Instruktor fitnesa u teretani

Free

No student enrolled

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Prepoznati i razlikovati građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i fizičkoj aktivnosti

· Razlikovati aerobni i anaerobni energetski sustav i odabrati adekvatnu tjelesnu aktivnost koja je usklađena s aerobnim i anaerobnim pragom svakog polaznika fitnesa.

· Prilagoditi principe vježbanja motoričkim i funkcionalnim sposobnostima polaznika fitnesa, te odabrati najbolji oblik vježbanja i metodu.

· Planirati fitnes trening za svakog pojedinog vježbača fitnesa u teretani ( odabrati sprave i vježbe, odrediti intenzitet i dužinu vježbanja )

· Organizirati, provoditi i nadzirati treninge raznih vježbača fitnesa u teretani

· Komunicirati na primjeren i kulturan način s polaznicima fitnesa

· Primijeniti pravila zaštite na radu u prostorima teretane i pružiti prvu pomoć polaznicima fitnesa

Uvjeti upisa:

· završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

· Prijeđeni prag/razredbeni postupak za provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja(funkcionalne i motoričke sposobnosti) provodimo u sportskoj dvorani, a za izravan upis potreban je dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Prema Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94,13, 85/15, 19/16):

· pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim, odnosno stručno osposobljenim osobama.

· fizičke osobe, uz ostale uvjete koje moraju zadovoljiti prema navedenom zakonu, mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke ako imaju za to odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost.

· osobe koje obavljaju poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili svjetskim seniorskim prvenstvima, stručnu osposobljenost moraju steći u za to predviđenom roku.

Kome je namijenjen program:

· Trenerima, instruktorima, voditeljima i sl. koji nemaju uvjete propisane zakonom i žele se stručno osposobiti

· Sportskim udrugama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama koji provode grupnu rekreaciju građana i žele formalizirati svoje znanje (fitness, zumba, aerobic, workout, teretane…)

· hotelima, koji provode sportske programe

· svima koji započinju sportsku djelatnost i žele zadovoljiti zakonske uvjete

Prednosti koje stječete završetkom našeg verificiranog programa:

· Program koji provodimo odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i upisuje se u e-radnu knjižicu te njime zadovoljavate propisane uvjete Zakonom o sportu o stručnoj osposobljenosti.

Curriculum is empty