Instruktor grupnog fitnesa uz glazbu

Free

No student enrolled

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Prepoznati i razlikovati oblik i građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke, fizičke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i fizičkoj aktivnosti.

· Objasniti strukturalne i funkcionalne dijelove sportskog treninga te ih demonstrirati na primjerima motoričkih sadržaja grupnog fitnesa uz glazbu.

· Navesti osnovne principe pravilne prehrane i objasniti funkciju osnovnih dodataka prehrani

· Prepoznati nepravilan položaj tijela s obzirom na kralježnicu i demonstrirati pravilno držanje.

· Komunicirati na primjeren način i primjeniti pravila dobre i uspješne komunikacije.

· Objasniti i primijeniti pravila metodike grupnog fitnesa uz glazbu.

· Prepoznati strukturu i brzinu glazbe uz koju se izvodi vježbanje te demonstrirati osnovne korake pripadajućeg oblika grupnog fitnesa uz glazbu pravilnom tehnikom izvođenja.

· Prepoznati rizike i opasnosti te primijeniti mjere zaštite na radu i pravila pružanja prve pomoći.

· Provoditi klasični oblik treninga grupnog fitnesa uz glazbu, step i trening grupnog fitnesa uz glazbu s opterećenjem uz pravilan odabir metodičkih principa.

Uvjeti za upis:

· završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

· Prijeđeni prag/razredbeni postupak za provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja(funkcionalne i motoričke sposobnosti) provodimo u sportskoj dvorani, a za izravan upis potreban je dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Prema Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94,13, 85/15, 19/16):

· pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim, odnosno stručno osposobljenim osobama.

· fizičke osobe, uz ostale uvjete koje moraju zadovoljiti prema navedenom zakonu, mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke ako imaju za to odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost.

· osobe koje obavljaju poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili svjetskim seniorskim prvenstvima, stručnu osposobljenost moraju steći u za to predviđenom roku.

Kome je namijenjen program:

· Trenerima, instruktorima, voditeljima i sl. koji nemaju uvjete propisane zakonom i žele se stručno osposobiti

· Sportskim udrugama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama koji provode grupnu rekreaciju građana i žele formalizirati svoje znanje (fitness, zumba, aerobic, workout, teretane…)

· hotelima, koji provode sportske programe

· svima koji započinju sportsku djelatnost i žele zadovoljiti zakonske uvjete

Prednosti koje stječete završetkom našeg verificiranog programa:

· Program koji provodimo odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i upisuje se u e-radnu knjižicu te njime zadovoljavate propisane uvjete Zakonom o sportu o stručnoj osposobljenosti.

Curriculum is empty