Izrada i montaža ALU i PVC stolarije

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· razlikovati vrste, konstrukcije i namjenu ALU i PVC profila, okova i pripadajućih elemenata,
· pripremiti alate, pribor i strojeve za izradu ALU i PVC stolarije
· koristiti strojeve i alate za poslove izrade ALU i PVC stolarije na ispravan način,
· izraditi i montirati ALU i PVC stolariju, temeljem utvrđene procedure i dobivenih uputa,
· odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način.
· primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova izrade i montaže ALU i PVC stolarije može se upisati osoba koja ima navršenih 18 godina i:

· Završenu najmanje osnovnu školu
· Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rada na stroju

 

Curriculum is empty