Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica

Free

No student enrolled

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 18 godina starosti
· odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju konobar.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
· Odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i opremu
· Odabrati i postaviti pribor za posluživanje na stol
· Odabrati i pripremiti za posluživanje pića i napitke prema normativima
· Primijeniti odgovarajuće postupke u posluživanju pića, napitaka i jednostavnijih obroka
· Rukovati poslužnim priborom te pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
· Komunicirati s gostima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona

Curriculum is empty