Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih radova
· Razlikovati i pripremiti alat, pribor, strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova
· Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
· Izdvoditi jednostavnije postupke u izradi fasada na građevinskim objektima.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Uvjeti za upis:

· 18 godina života
· završenu osnovnu školu
· liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju fasader

Curriculum is empty