Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 15 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima.
  • Pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju složenijih jela.
  • Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnijih jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.).
  • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Curriculum is empty