Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 15 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.
  • Odabrati i pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastičarskih proizvoda.
  • Koristiti i pravilno održavati slastičarski pribor, aparate i uređaje.
  • Razlikovati i pripremiti jednostavnije slastice te pomagati pri pripremi i gotovljenju  složenijih slastica.
  • Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty