Jednostavni poslovi u zanimanju tesar/ica

Free

No student enrolled

Polaznika po završetku programa može:

· Razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih radova.
· Rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima na pravilan i siguran način.
· Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu.
· Sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih radova pri izradi krovišta.
· Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Uvjeti za upis:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 18 godina starosti
· liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara

Curriculum is empty