Konobar

Free

One student enrolled

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Ciljevi programa:

· provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
· postaviti stol
· poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
· služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
· prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
· komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
· primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KONOBAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje kuhar polaznik mora imati 17 godina , završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja i liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje KONOBAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty