Kozmetičar

Free

No student enrolled

Cilj programa:

Stjecanje znanja, vještina, stajališta i vrijednosti za stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru kozmetičkog zanimanja te pripreme za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Poznavanje sigurne i pravilne uporabe sredstava za rad
· Ovladavanje pravilima zaštite na radu, poštivanje sigurnosnih propisa i razvijanje ekološke svijesti
· Poznavanje organizacije rada, tehnike i sredstva u kozmetičkom salonu
· Uspješno komuniciranje s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
· Poznavanje sastava preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
· Stečeno primjereno znanje nabave kvalitetnih kozmetičkih preparata i opreme za obavljanje poslova
· Osposobljenost za matematičko i tehničko rješavanje problema iz svojeg strukovnog područja
· Savladavanje osnova računalstva za samostalno korištenje stručnih programa
· Razvijanje estetskih kriterija i profesionalne etike
· Upotreba razne stručne literature i
· Razvijanje samostalnosti, ustrajnost, korektnosti, inovativnosti i odgovornosti u radu.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KOZMETIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječničku svjedodžbu o nepostojanju kontraindikacija za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje KOZMETIČAR polaznik mora imati završenu srednju školu, liječničku svjedodžbu o nepostojanju kontraindikacija za navedeno zanimanje.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty