Kuhar – wellness i dijetalne kuhinje

Free

No student enrolled

 

 

Polaznik po završetku programa može:

· Odrediti smisao i važnost wellnessa u turističkoj ponudi.
· Usvojiti prehrambene potrebe wellness gostiju kao bitnu pratnju wellness tretmana i zaokruživanje uspješnosti cijelog wellness odmora.
· Pravilno koristiti namirnice koje su primjerene za wellness prehranu, te njihovo naručivanje i obradu.
· Preporučiti, pripremiti i prezentirati wellness obrok primjeren zahtjevima i potrebama gosta u cilju uspješnosti cijelog wellness tretmana.
· Prepoznati prehrambene potrebe osoba sa određenim prehrambenim i zdravstvenim potrebama.
· Pripremati jela sa organskim namirnicama, makrobiotičku i vegetarijansku prehranu po načelima dijetetike i nutricionizma.
· Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima kuhara wellness i dijetalne prehrane

Uvjeti za upis:

· Završena srednja škola za kuhara,
· Sanitarna iskaznica,
· Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Curriculum is empty