Kuhar

Free

No student enrolled

Cilj programa:

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
· prigotoviti jelo
· naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
· preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
· ustrojavati rad kuhinje
· sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
· primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
· razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
· rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KUHAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje kuhar polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja.

I liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe koje su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje kuhar prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty