Kuhar/ica – specijalista/ica Hrvatske nacionalne kuhinje

Free

No student enrolled

Sadržaji koje će polaznici slušati tijekom usavršavanja biti će nadogradnja u odnosu na dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje, a neki poznati sadržaji obradit će se na višoj razini ili pomoću nekih drugih tehnoloških postupaka.

Završetkom ovog programa polazniku je pružena mogućnost veće zapošljivosti, a time i konkurentnosti na tržištu rada, s obzirom na dobivene kompetencije.

Poslodavci iz područja hotelijerstva i ugostiteljstva zadovoljit će svoje potrebe za djelatnicima s izrazito razvijenim kompetencijama iz područja nacionalnog kuharstva, ali i osnova poduzetništva kako bi se mogli uspješno nositi s visokim zahtjevima hotelskih uprava za novim trendovima u gastronomiji koja se nalazi pred izazovima racionalizacije troškova, povećanja dobiti i podizanja kvalitete usluga.

Uvjeti za upis:

· završena srednja škola u zanimanju kuhar ili turističko-hotelijerski komercijalist,
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara– specijalista,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Prepoznati mjesto i važnost hrvatske nacionalne gastronomije u ukupnoj turističkoj ponudi i prepoznati povijesne utjecaje različitih gastronomija na hrvatska nacionalna jela
· Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke prigotovljavanja nacionalnih jela, koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava
· Pripremiti, zgotoviti, prezentirati i poslužiti autentična jela pojedinog kraja RH uvažavajući suvremene trendove u prehrani
· Organizirati i voditi cjelokupni proces rada te administraciju u suvremenoj kuhinji,
· Prepoznati važnost i ulogu modernog poduzetništva u sektoru turizma i ugostiteljstva te mogućnosti pokretanja vlastitog poduzetništva
· Koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva i pripreme jela u komunikaciji na stranom jeziku;
· Prepoznati izvore opasnosti pri radu u cilju sprečavanja povreda i osiguranja zaštite na radu te koristiti osobna zaštitna sredstva.

Curriculum is empty