Maser

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Prepoznati i objasniti građu i funkciju organa i organskih sustava.
  • Prepoznati bolesna stanja kože i promjenama na koži.
  • Primijeniti klasičnu ručnu masažu na pravilan način i izvesti različite hvatove klasične masaže na pravilan način.
  • Prepoznati i objasniti indikacije i kontraindikacije za primjenu klasične masaže.
  • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
  • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona.
Curriculum is empty