Mesar

Free

No student enrolled

Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar.

Znanja, vještine i sposobnosti koja se stječu završetkom programa

Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

· Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
· Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
· Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
· Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
· Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
· Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
· Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
· Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
· Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
· Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
· Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Uvjeti upisa i potrebni dokumenti

Uvjeti za upis:

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje mesar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty