Monter suhe gradnje

Free

No student enrolled

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovnog programa:

 • osposobljavanje za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da
 • polaznik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme učenja
 • stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području suhe gradnje
 • razvijanje sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima
 • razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi razvijanja stvaralačkih sposobnosti
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko tehničkih sredstava prilikom obavljanja svog posla
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja i zaštite prirodne, životne i radne sredine.
 • oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama
 • montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom
 • oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama
 • izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji
 • montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima
 • montaža izolacijskih slojeva u stambenom potkrovlju
 • izvođenje suhih estriha za plivajuće podove
 • izvođenje povišenih (kompjuter) podova
 • montaža instalacijskih zidova u sanitarnim čvorovima sa metalnom
 • potkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarni uređaj
 • izvođenje zakrivljenih stropova u dvije ili više ravnina
 • izvođenje zakrivljenih zidova

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje MONTER/KA SUHE GRADNJE  može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty