Pečenjar/ka

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
· Razlikovati, odabrati i pripremiti namirnice, začine i mirodije za pripremu jela
· Koristiti ugostiteljske uređaje, opremu, sredstva i pribor na pravilan i siguran način
· Ispeći različite vrste jela na roštilju, ražnju, pećnici, peki i krušnoj peći
· Komunicirati s osobljem na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 17 godina starosti
· odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Curriculum is empty