Poljoprivredni gospodarstvenik

Free

No student enrolled

Cilj programa:

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znajna, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša

· Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
· Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i strojevima.
· Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i strojeva.
· Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pravilima uputa.
· Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih operacija.
· Usvojiti znanje o gnojidbi, sijanju i žetvi.
· Usvojiti znanje o sadnji poljoprivrednih kultura.
· Razviti vještinu sadnje i obrade poljoprivrednih kultura.
· Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sjemena.
· Upoznati tehnologiju obrade tla.
· Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
· Upoznati osnovna načela estetike u poljoprivredi.
· Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
· Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Curriculum is empty