Poljoprivredni tehničar – opći

Free

No student enrolled

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

· Znati obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i suvremena sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje.
· Usvojiti znanja(definirati, nabrojati i primijeniti) o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu,
· spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, te mjere zaštite ljudi i okoliša.
· znati racionalno koristiti materijale i energiju.
· Usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja.
· Naučiti poslove organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji.
· Znati organizirati rad u različitim granama stočarstva,
· znati pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke.
· Znati obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.
· znati koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke te spoznati njihovu važnost.
· Upoznati svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
· Usvojiti znanja i steći vještine obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i strojevima.
· Razviti osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
· spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose.
· prepoznati atraktivnost i važnost zanimanja opći poljoprivredni tehničar

Uvjeti za upis:

U program izobrazbe za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje OPĆI POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR polaznik mora imati završenu srednju školu.

U program prekvalifikacije za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu minimalno trogodišnju srednju školu i najmanje 17 godina života.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty