Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena četverogodišnja srednja škola,
  • Uvjerenje o nekažnjavanju,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
  • Poznavanje osnova rada na računalu.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
  • Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
  • Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
  • Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
  • Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
  • Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.
Curriculum is empty