Poslovi Sobarice

Free

No student enrolled

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove sobarice/a može se upisati osoba koja ima:

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
  • Odabrati i koristiti sredstva za čišćenje, prikladnu zaštitnu odjeću i opremu, te alat i pribor
  • Rukovati aparatima i uređajima za čišćenje na siguran način
  • Pospremati i održavati čistoću sobe, kupaonice i ostalog smještajnog odjela hotela
  • Zamjenjivati posteljno rublje i namještati krevete
  • Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada sobarice
  • Primijeniti mjere zaštite na radu
Curriculum is empty