Priprematelj pizze

Free

One student enrolled

Polaznik po završetku programa može:

· Racionalno upotrebljavati materijale i energiju.
· Pravilno se služiti receptima.
· Odabrati živežne namirnice po kvaliteti i sastavu za pripremu tijesta i pizze.
· Napraviti različite vrste pizza.
· Izložiti i poslužiti pizzu.
· Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora.
· Primjenjivati zaštitne mjere.

Uvjeti za upis:

· Završena osnovna škola,
· Najmanje 18 godina života,
· Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Curriculum is empty