Priprematelj/ica bureka i pizza

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
· Razlikovati namirnice, začine i mirodije za pripremu bureka i pizza te razlikovati njihove karakteristike
· Koristiti ugostiteljske uređaje, sredstva i pribor na pravilan način
· Razlikovati vrste tijesta i dodatke za izradu bureka i pizza
· Izraditi različite vrste pizza i bureka prema recepturama
· Komunicirati s osobljem na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 17 godina starosti
· odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Curriculum is empty