Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,
 • Najmanje 15 godina života,
 • Sanitarna iskaznica.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka prema njihovim osnovnim karakteristikama.
 • Prepoznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja.
 • Razlikovati građu biljke i znati princip prehrane biljke.
 • Razlikovati  kemijske sastavnice aromatičnog i začinskog bilja i aktivne tvari.
 • Primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hraniva i obogaćivati tlo.
 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja.
 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke.
 • Primijeniti odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala.
 • Primijeniti postupak provođenja pojedinog načina dobivanja eteričnog ulja.
 • Primijeniti odgovarajuće provođenje postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja.
 • Provoditi postupak dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata.
 • Provoditi odgovarajući postupak ekstrakcije.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata.
 • Koristiti zaštitnu opremu  i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja.
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog  i začinskog bilja.
Curriculum is empty