Proizvođač/ica tradicionalnih mesnih proizvoda

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Primijeniti higijenske mjere u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda.
· Razlikovati građu i sastav mesa, te odabrati i koristiti kvalitetno meso i začine za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda.
· Razlikovati i koristiti strojeve, alate i pribor za rezanje, iskoštavanje, mljevenje i miješanje mesa, te punjenje ovitaka nadjevom.
· Prikazati proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda – kobasica, kulen, šunka, krvavica, slanina, mast i čvarci
· Primijeniti načine konzerviranja i skladištenja tradicionalnih mesnih proizvoda te njihov plasman za tržište.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda može se upisati osoba koja ima:

· završenu najmanje osnovnu školu,
· navršenih 18 godina života,
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda

Curriculum is empty