Proizvođač/ica ratarskih kultura

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za proizvođača/icu ratarskih kultura može se  upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 18 godina života
 • liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • provesti pripreme za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura,
 • izvršiti sjetvu i sadnju u najpovoljnijim vremenskim uvjetima,
 • uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu ekoloških i agrotehničkih mjera,
 • provesti postupke berbe uroda ratarskih kultura, kao i skladištenja na ispravan način,
 • rukovati uređajima, alatima i strojevima koji se koriste u ratarstvu na siguran način,
 • prepoznati bolesti poljoprivrednih kultura i štetnike-nametnike u ratarstvu te primijeniti osnovne mjere zaštite od njih,
 • primijeniti mjere zaštite na radu.
Curriculum is empty