Računalni tehničar za strojarstvo

Free

No student enrolled

Cilj programa

je pripremiti polaznike na samostalno konstruiranje, gradnju, uporabu i održavanje alata, strojeva i postrojenja. Također , poznavati i služiti se računalom u svrhu upravljanja proizvodnim procesom u strojarstvu i u srodnim zanimanjima, primjena novih tehnologija i automatizacije, konstruiranja i  vođenja proizvodnje.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • Analiza i planiranje rada, materijala, kapaciteta strojeva
 • Priprema rada i način obradbe, redoslijed postupaka, normativi rada i vrijeme izvedbe
 • Određivanje kvalitete i preciznosti obradbe
 • Tehnička pripreme proizvodnje
 • Priprema strojeva i alata, te vođenje proizvodnje strojnih alata i dijelova
 • Održavanje i rukovanje strojeva i opreme
 • Provjera ispravnosti energetskih sustava
 • Crtanje i proračunavanje različitih elemenata strojeva, npr. elemente za spajanje i rastavljanje osovine, ležajeva, opruge, zupčanika itd.
 • Konstruiranje pomoću računala, te izrada tehničke dokumentacije
 • Upravljanje proizvodnim procesima pomoću računala
 • Rad s numeričkim upravljanim alatnim strojevima, tokarilicama i glodalicama pomoću računalnih programa

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje RAČUNALNI/A TEHNIČAR/KA ZA STROJARSTVO može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje računalni tehničar/ka za strojarstvo polaznik mora imati završenu srednju školu.

Polaznik mora imati sposobnost preciznosti, savjesnosti i odgovornost na radu te poslovnu komunikativnost u suradničkim i  vodećim poslovima. Polaznik mora biti psihofizički i motornički sposoban, te mora raspoznavati boje, imati dobar vid, te tjelesno i psihički sposoban, bez teških tjelesnih oštećenja. Stoga, polaznik mora prilikom upisa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova računalnog tehničara za strojarstvo.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty